» Urządzenia filtrujące

 

Urządzenia filtrujące

Dane techniczne nowoczesnych, mobilnych odciągów stanowiskowych z serii VACUMOBIL

 • Vacumobil JT 160 został poddany wymaganym przez unijne przepisy próbom skuteczności oczyszczania powietrza, wytrzymałości wybuchowej obudowy oraz niezawodności działania automatycznych zabezpieczeń. Na dowód spełnienia wymogów posiada wszystkie wymagane certyfikaty. Znaki CE, GS i H3 oznaczają gwarantowane bezpieczeństwo i stopień przepuszczalności pyłów poniżej 0,5% (BGIA),
 • Ogrzane powietrze pozostaje cały czas w hali maszyn,
 • Cztery podwieszone, mobilne pojemniki zdolne są pomieścić stosunkowo dużą ilość wytrąconego materiału,
 • Swobodnie wiszące rękawy filtracyjne z włożonymi do środka koszami rozpierającymi, nawiewane „od zewnątrz” zapewniają, że materiał (nawet strużyny) nie będzie się osadzał w górnej przestrzeni między rękawami,
 • Regeneracja rękawów filtracyjnych przedmuchami sprężonym powietrzem, przez co urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej bez przerw w pracy, a co bardzo ważne jest przeznaczone dla silnie obciążonych obrabiarek, takich jak centra obróbcze CNC,
 • Oszczędna, ale skuteczna, regeneracja rękawów impulsami sprężonego powietrza podawanych wg zaprogramowanego cyklu podczas pracy odciągu jak również przez zadany czas po wyłączeniu odciągu, zapewnia najefektywniejsze, w stosunku do innych technik, oczyszczanie rękawów filtracyjnych,
 • Czas impulsu sprężonego powietrza standardowo ustawiony na 150 milisekund, ale w razie potrzeby może być zmieniony. Cykle regeneracyjne są zaprogramowane czasowo (czas pracy odciągu jest sumowany), ale również włączają się z chwilą wystąpienia w filtrze ustawionej dolnej granicy oporów przepływu,
 • Znacznie powiększona gabarytowo komora rozprężno – wdmuchowa, co zapewnia lepszą w stosunku do konkurencji, separację wstępną grubszego materiału i przez to mniejsze obciążenie rękawów filtracyjnych oraz dłuższą ich żywotność,
 • Napełnianie wszystkich czterech pojemników wytrąconym materiałem,
 • Wentylator odciągowy Vacumobil typu JT …jest seryjnie wyposażony w energooszczędny silnik elektryczny IE2/Eff1,
 • Poziom hałasu < 79 dB,
 • Sterowanie SPS Mitsubishi – Alphia. Przejrzysty wyświetlacz (display) dla odczytu informacji i zmiany parametrów pracy,
 • Urządzenie dostarczane w stanie gotowym do pracy: z wtyczką i kablem zasilającym; należy tylko doprowadzić sprężone powietrze i podłączyć instalację rurową odciągu,
 • Wbudowana proszkowa automatyczna instalacja gaśnicza,
 • Wysokość < 2,50 m,
 • Możliwy automatyczny rozruch z chwilą włączenia obrabiarki.

Urządzenie odpylające Höcker Polytechnik Vacumobil JT 300
Dane techniczne:

 • objętościowe natężenie przepływu powietrza: 6.000 cm3, przy 3.098 Pa
 • średnica przyłączą instalacji rurowej: 300 mm,
 • powierzchnia filtracji: 30,0 m2; kat. G,
 • klasa worków filtracyjnych: kat. G, włóknina igłowana
 • wentylator (moc silnika): 7,5 kW,
 • przyłącze sprężonego pow.: 1″
 • ciśnienie robocze: 4,5 -… 5,0 bar
 • zapotrzebowanie powietrza: ca 120 Nl, na impuls, przy takcie, co 150 ms
 • poziom hałasu: poniżej 79 dB(A)
 • zbiornik zasypowy: 3 x 80l
 • I system regeneracja filtra: pneumatyczny (rama otrząsowa)
 • II system regeneracja filtra: pneumatyczny (sprężone powietrze)
 • wymiary (dł./szer./wys.) 3.150 x 1.030 x 2.492 mm,
 • waga 890 kg

Urządzenie odpylające Höcker Polytechnik Vacumobil JT 160
Dane techniczne:

 • objętościowe natężenie przepływu powietrza: 2.750 cm3, przy 2.800 Pa
 • średnica przyłączą instalacji rurowej: 160 mm,
 • powierzchnia filtracji: 9,2 m2;
 • klasa worków filtracyjnych: kat. G, włóknina igłowana
 • wentylator (moc silnika): 3,0 kW,
 • Przyłącze sprężonego pow.: 1″ (po stronie inwestora)
 • Ciśnienie robocze: 4,5 -… 5,0 bar
 • Zapotrzebowanie powietrza: ca 120 Nl, na impuls, przy takcie, co 150 ms
 • poziom hałasu: poniżej 79 dB(A)
 • zbiornik zasypowy: 1 x 165l
 • I system regeneracja filtra: pneumatyczny (rama otrząsowa)
 • II system regeneracja filtra: pneumatyczny (sprężone powietrze / dysze Venturiego)
 • wymiary (dł./szer./wys.) 1.750 x 830 x 2.062 mm,
 • waga 300 kg

Automatyczna Szafa Sterownicza do JT 160 / 300
Urządzenia z serii Vacumobil JT zawsze wyposażony jest w szafkę elektryczną (w cenie urządzenia) przymocowaną do jego korpusu; z kablem długości 5m zakończonym wtyczką.

Zaprogramowany układ steruje automatyczną regeneracją – tj. przedmuchami sprężonym powietrzem rękawów filtracyjnych Vacumobil EA 160 / 300 (pobieranym z sieci ca 6,0 bar i zredukowanym do 4,5 bar). Urządzenie nie potrzebuje, więc przerw w pracy, pracuje cyklicznie cały czas. Szafka sterująca zasygnalizuje również zakłócenia w pracy i wyłączy urządzenie w sytuacjach awaryjnych.

 • połączenie gwiazda – trójkąt.
 • zastosowanie szafy sterowniczej powoduje automatyczny rozruch wentylatora urządzenia Vacumobil 160 / 300 w momencie włączenia maszyny obróbczej,
 • pełne sterowanie pneumatycznym systemem regeneracji filtra,
 • pełne sterowanie systemem regeneracji filtra sprężonym powietrzem,
 • sterowanie całością prac urządzenia filtrującego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Blog